Privacyverklaring

Wij van B&B Casa Las Olivas zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van B&B Casa Las Olivas .

Je dient je ervan bewust te zijn dat B&B Casa Las Olivas niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen op onze website. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. B&B Casa Las Olivas respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacy verklaring

B&B Casa Las Olivas, gevestigd aan Apartado De Correos 27 Alora (Malaga) (postadres) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hiermee voldoen we aan de richtlijnen en eisen die gesteld zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 geldt dezelfde privacywetgeving General Data Protection Regulation (GDPR) in de hele Europese Unie.

Contactgegevens:

Naam bedrijf: B&B Casa Las Olivas

Website:  HTTP://www.casalasolivasalora.com

Adres: Apartado De Correos 27  Alora Malaga (postadres)

Telefoon: 0034 634320565

Functionaris Gegevensbescherming: Dirk De Houwer

Persoonsgegevens die wij verwerken:

B&B Casa Las Olivas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor en achternaam-E-mailadres- mobiel telefoonnummer.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt CDC persoonsgegevens

 

Het afhandelen van jouw reservering en eventueel je betaling-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren-Je te informeren over eventuele wijzigingen in onze diensten B&B Casa Las Olivas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of het verstrekken van gegevens aan politie of andere bevoegde diensten

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B&B Casa Las Olivas bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens worden oneindig opgeslagen om bij terugkeer de verwerking van je reservering te vergemakkelijken, je gaat hiermee akkoord bij het vastleggen van je reservering.

Indien je wenst dit te veranderen verzoeken we je een email te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

B&B Casa Las Olivas verstrekt geen gegevens aan derden. 

B&B Casa Las Olivas gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerst bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht o je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door B&B Casa Las Olivas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee st sturen. Maak in deze kopie je pasfoto. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. B&B Casa Las Olivas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B&B Casa Las Olivas neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens tot niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.